Til innholdet

22.10.2013

Kongekrabberogn - en ny delikatesse på gormandens bord?

Dette håper man å få svar på i det nystartede prosjektet ved Møreforskning som skal vurdere potensialet til kongekrabberogn både på det norske og utenlandske markedet.

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å utnytte biprodukter fra desimeringsfiske på kongekrabbe vest for Nordkapp. I dette fisket blir hunkrabber så vel hannkrabber fisket opp, og det er utkastforbud for all kongekrabbe. Målet med dette fisket er å hindre utbredelsen av denne introduserte arten vest for 26°øst. I motsettning til ordinært fiske etter kongekrabbe hvor hunkrabber og krabber under minstemålet blir sluppet ut igjen, har man under desimeringsfisket tilgang på en særskilt ressurs, nemlig hunkrabber med utrogn. I innledende forsøk ved Møreforskning, fikk den bearbeidede rognen fra kamchatkakrabben toppskussmål på smak i konkurranse med bl. a. rogn fra laks, rognkjeks og lodde. I tillegg var rogna lett å bearbeide og hadde flott konsistens og farge. Produktet ble også testet under årets NM i kokkekunst. Svein Erik Renaa, årets kokk, var så fornøyd med produktet at han vil benytte kongekrabberogn under Bocuse d?Or (kokkenes VM) i Lyon denne måneden. FHF har bevilget 1.125.000 Kr til en undersøkelse av markedsmuligheter og markedsuttesting av kongekrabberogn. I prosjektet vil man kartlegge det generelle markedet for rogn både i og utenfor Norge. Ulike typer rogn og kvalitetskrav og pris for disse vil bli undersøkt og en vil skaffe produksjonsinformasjon, eksport- og importstatistikk for å kartlegge kvantum og pris. Ut i fra dataene og resultatene fra de sensoriske bedømmelsene av rognen vil en finne hvilke marked og segment som kan være mest interessante for uttesting av rogn fra kamtsjatkakrabben. Videre vil aktuell segment og marked vil få tilsendt produktprøver basert på kongekrabberogn. Testere av kongekrabberogn vil så bli fulgt opp med intervju for finne ut mer om hvordan de bedømmer produktet. Viktige punkt som vil bli kartlagt i forbindelse med markedsarbeidet: ? Bedømmelse av kvalitet (smak, konsistens, lukt, utseende) ? Sammenligning med andre rognprodukter ? Tilberedningsmetoder (hva rognen kan brukes til) ? Pakking og presentasjon ? Pris ? Etterspørsel i markedet ? Sesong for produktene Møreforskning vil ha det faglige ansvaret for prosjektet, mens Gamvik Seafood vil bidra med sin kompetanse på kongekrabbe og levere rognprodukt til uttesting. Konsulentselskapet Flavours vil med sin ekspertise innen smak og utforming foreta uttesting og foreslå ulike bruksområder for produktet. Det vil også bli inngått samarbeid med aktuelle eksportører og emballasjeprodusenter. Ønsker du ytterlig informasjon om prosjektet, ta kontakt med Linken er dessverre fjernet prosjektleder Wenche E. Larssen, MøreforskningLinken er dessverre fjernet.
keyboard_arrow_up