Til innholdet

04.12.2012

Felles satsingsområder

Konkurranseutsetting av nytt prosjekt på marint restråstoff

Marint restråstoff utgjør omtrent 30% av det totale råstoffkvantumet i norsk fiskeri-og havbruksnæring. Potensialene for økt verdiskaping fra marint restråstoff har vært flagget stort i flere år, mye har skjedd, men det er mer å hente.

Del artikkel

God innsats på forskningssiden betyr at innsatsen rettes der det er størst potensiale, da trenger vi kunnskap og oversikt.

"Konkurranseutsetting av prosjekter mellom FoU-miljøer er viktig for å finne det beste miljøet, og få det beste resultatet for næringen, sier Stein Ove Østvik, fagsjef for marint restråstoff i FHF."

FHF setter nå igang et prosjekt som skal være et betydelig bidrag til dette, og inviterer relevante miljøer til å komme med forslag.

Her finner du direkte link til FHF sitt tilbudsforespørsel:

Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge 2012,2013,2014

For mer informasjon eller spørsmål ta kontakt med FHF sin fagsjef innenfor området:

Stein Ove Østvik - fagsjef marint restråstoff

Email: stein.ove.ostvik@fhf.no

Tlf: 901 12 669

 

keyboard_arrow_up