Til innholdet

11.12.2018

Havbruk

Kostnadene i lakseoppdrett har fortsatt å stige i 2017

Ny rapport som tar for seg årlige kostnadsdrivere i lakseoppdrett spådde i fjor at kostnadstoppen trolig var nådd. Det stemte ikke.

Del artikkel

Kostnadene har steget med 5 % fra 2016 til 2017. Fôrkostnadene går ned, mens Andre driftskostnader øker, en indikasjon på vedvarende utfordringer med lus. Både smoltkostnader og avskrivninger har økt mye de siste årene. Smoltkostnadene drives blant annet av overgang til større smolt og investeringer i RAS-anlegg. Økningene i avskrivningene henger naturlig nok sammen med økte investeringer i næringen, både i matfiskoppdrett og i verdikjeden for øvrig.

 

Hele rapporten kan leses her

Det er Nofima og Kontali Analyse AS, som på oppdrag fra FHF lager årlige sammenstillinger over kostnadsdriverne i lakseoppdrett. Rapporten som kommer ut årlig tar også for seg drivkreftene bak kostnadsutviklingen og er derfor et godt verktøy for næringen og andre med interesser i industrien. I tidligere analyser ble det vist at kostnadsutviklingen i norsk oppdrettsnæring har vært større enn i konkurrenters. Dette kan på sikt true konkurransekraften til norsk laksenæring. Det er dermed viktig å vite hva som driver kostnadene slik at oppdrettsselskapene får en bedre forståelse av hvor innovasjonsinnsatsen bør settes inn. Ettersom rapporten lages årlig kan den også brukes til å analysere hvor stor virkning implementering av nye FoU resultater og/eller teknologi har hatt.

Les mer om prosjektet her

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up