Til innholdet

22.10.2013

Kunnskap kan forhindre garntap

Fiskeridirektoratet sender i disse dager ut en folder som gir tips, råd og informasjon om hvordan garntap kan forbygges, og dermed redusere problemet med eierløse garn som fisker på havbunnen.

Informasjonsfolderen tar for seg de viktigste årsakene til at garn går tapt og hvordan dette best kan forebygges. Det blir opplyst at noen av hovedårsakene til garntap langs norskekysten er; annen skipstrafikk som kutter overflatevak (tauende) med propell eller baug, garn sitter fast i bunn, feilberegning av strøm ved setting, overflatevakene trekkes under som følge av strøm etter oppankring, for lett eller feil rigget oppankring av garnlenken, iletau (tau fra bunnforankring til overflatevak) slites under innhalingen, dårlig eller slitt redskap samt redskapskollisjoner.

Informasjonsfolderen gjennomgår noen av de viktigste årsakene og situasjonene hvor garntap forekommer og kommer med konkrete forslag og tips om hvordan garntapet kan reduseres. Et eksempel er fiskeriene ved eggakanten, hvor garn ofte forsvinner utenfor kanten og regnes som tapt, pga feilberegnet synketid. Tiden det tar før garnlenken når bunnen på ulike dyp med relativt standariserte oppdriftselement og synkevekter er ikke allmenn kunnskap blant fiskere. Synketid og forløp er en viktig faktor for at garnlenken skal ta grep i bunn i planlagt posisjon fremfor å drive utenfor kanten.

Ved å oppdatere fiskerene om denne kunnskapen, skulle det være enklere for fiskerene å ta disse forholdsreglene når de setter garn og derved redusere garntapet. Informasjonsfolderen er i hovedsak myntet på garnfiskere langs norskekysten, men er også relevant for andre interesserte med sitt lette språk og gode illustrasjoner. Vil du hvite mer om hvordan forebygge garntap, kan du laste ned folderen til høyre, under menyen vedlegg. Informasjonfolderen bygger på resultater fra prosjektet "Reduksjon i tap av garn og påfølgende ghost fishing".

Prosjektet som er samfinansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Fiskeridirektoratet er todelt, og hvor en del fokuserer på hvordan unngå tap av garn. Den andre delen av prosjektet utreder hvordan tapte garn lettere kan finnes igjen, bl.a. ved hjelp av akustikkteknologi.

keyboard_arrow_up