Til innholdet

22.10.2013

Kvalitet på pelagiske konsumprodukter

Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond har bidratt med midler i et stort prosjekt som skal sikre kvaliteten på pelagiske konsumprodukter - ?Kvalitet fra hav til fat!? FHL industri og eksport leder prosjektet gjennom sitt pelagiske forum.

Del artikkel

Prosjektet skal bidra til at pelagiske produkter oppfattes som attraktive kvalitetsprodukter i markedet.

- Dette skal medvirke til å øke verdiskapingen og lønnsomheten i pelagisk sektor, sier prosjektleder Jan Thorsen.

En viktig del av prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om årstidsvariasjoner og effekten på produktkvaliteten. Videre har prosjektet som mål å oppnå sporbarhet langs hele verdikjeden.

- Gjennom prosjektet ønsker vi å oppnå økt forståelse for kvalitetsbegrepet og få en optimalisert kvalitetsbehandling helt fra fangstleddet og fram til markedet, sier Thorsen.

En forutsetning i prosjektet er at utnyttelsen av ressursene skal være basert på en bærekraftig ressursforvaltning innenfor etiske og moralske grenser samt myndigheter og markedets krav til kvalitet.

Prosjektet har en totalramme på over 15 mill kroner og finansieres av SND, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norges forskningsråd og næringen selv. I tillegg til en rekke sentrale forskningsmiljøer deltar også Norges Sildesalgslag og næringsaktører fra både flåtesiden og landindustrien i prosjektet.

Prosjektet ledes av FHL industri og eksport gjennom Pelagisk forum. Forskningsdelen av prosjektet ledes og koordineres av SINTEF fiskeri og havbruk AS. Prosjektet starter opp i løpet av november og skal gå over 3 år.

Kontaktpersoner: FHL industri og eksport: Fagsjef FoU Petter Ustad, 23 08 87 38, 97 61 67 08 Prosjektleder Jan Thorsen, 55 55 48 65, 95 19 36 63 SINTEF fiskeri og havbruk AS: Forskningsansvarlig ?Kvalitet fra hav til fat?, Marit Aursand, 73 59 63 89, 48 20 01 58

keyboard_arrow_up