Til innholdet

17.08.2021
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Lakselus - på hvilken måte påvirkes laks og lakseoppdrett globalt?

I vår arrangerte FHF et internasjonalt lusewebinar i tilknytning til konferansen North Atlantic Seafood Forum - som nå er åpent og tilgjengelig for alle interesserte

Del artikkel

Lus påvirker, som kjent, forvaltningen av næringen, den forhindrer videre vekst, den gir miljømessige utfordringer, og den påvirker fiskevelferd og lønnsomhet i næringen. Dette gjelder i alle lakseproduserende land i verden - selv om problemstillingene er særegne for de ulike landene. 

Webinaret ga et spisset og konkret innblikk i hvordan lakselus påvirker global lakseproduksjon i dag, men også hvilke løsninger og framtidsutsikter næringen selv ser for seg. 

Opptaket fra "The global impact of sealice on salmon farming" kan ses her (på engelsk): 

Welcome - Kjell Maroni, R&D Director Aquaculture FHF

The history of sea lice in Norwegian fish farming: 

Global perspectives: 

  • Scotland: Iain Berril – SSPO

  • Norway: Lone Flyvholm og Karoline Skaar Amthor – Sjømat Norge

  • Chile: Esteban Ramirez – Intesal

  • Canada Pacific (Br.Columbia): Tim Hewison – BC Salmon Farmers Assosiation

  • Canada Atlantic (N. Brunswick) – Larry Hammel – University of Prince Edwards Island

Welfare impacts; Ketil Rykhus – SinkaBerg Hansen

Environmental impacts; Gro Harlaug Refseth, Akvaplan niva

Possible solutions:

  • Production of large smolt – Esbern Patursson – Hiddenfjord

  • A holistic regional view to prevent sealice: Film

  • Ifarm: Karl Fredrik Ottem – Cermaq

  • New genetic technologies and approaches for understanding and improving Atlantic salmon resistance to sea lice: Nick Robinson – Nofima

Future perspectives: Ingebjørg Sævareid, Chief Advisor Fish health, SalmonGroup

Closing Remarks: Kjell Maroni, R&D Director Aquaculture FHF

Under AquaNor 2021 vil det på Forskningstorget arrangeres miniseminarer hver dag under messa - stand A 122-137.

Onsdag 25. august fra kl 14-15 arrangeres et luseseminar "Blir vi kvitt lusa?" - Her er det ingen påmelding så det er bare å dukke opp på stand. Det er lurt å være ute i god tid, da vi av smittevernmessige hensyn ikke kan ha ubegrenset antall gjester på standen. Alle miniseminarne vil også være tilgjengelig digitalt dersom du har kjøpt billett til AquaNor, og vil sendes i AquaNor sin fagkanal live samtidig med at de presenteres på stand, men vil også bli tilgjengelig i ett år etter messens slutt. 

Programmet i sin helhet for Forskningstorget kan ses her: https://aquanor.no/velkommen-til-forskningstorget-under-arets-aquanor/ 

keyboard_arrow_up