Til innholdet

22.10.2013

Lakselusforskning i Hardangerfjorden

10 millioner kroner er bevilget til et forskningsprogram på lakselus i Hardangerfjorden. Prosjektet koordineres av Norsk institutt for naturforskning, NINA, og er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Canada?s Network of Centres of Excellence - AquaNet, Norges forskningsråd (NFR) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) for perioden 2004-2006.

Et hovedmål for prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan lakselusen fordeler seg mellom oppdrettet- og vill laksefisk. Hardangerfjorden er et langt fjordsystem og har viktige lakse- og sjøørretstammer som er påvirket av lakselus og vil være er et ideelt undersøkelsesområde. I tillegg samarbeider de fleste oppdrettsanleggene om fiskehelse gjennom et nettverk i dette fjordsystemet. Prosjektet vil være et samlingspunkt for lakselusforskning og gjennom et bredt samarbeid mellom norske og internasjonale forskningsinstitutt vil det bli utviklet en kunnskapsbase for Hardangerfjorden.

Opplysningene i basen vil ha stor overføringsverdi også internasjonalt og vil kunne brukes i forvaltning for å minimalisere risikoen for lakselusinfeksjoner på vill- og oppdrettet laksefisk. For mer informasjon om prosjektet, følg

keyboard_arrow_up