Til innholdet

22.10.2013

Lengre holdbarhet og mindre spalting ved superkjøling

Er hovedfunnene fra et prosjekt som ser på temperaturstyring fra fangst til marked av trålfanget torsk. I undersøkelsen kom det fram at superkjølt torsk har 1-2 dager lengre holdbarhet og viser signifikant mindre spalting enn iskjølt torsk.

Del artikkel
Gjennom Filetforum ble det satt i gang et prosjekt ved Fiskeriforskning for å se på effekten av temperaturstyring fra fisken taes om bord til den ligger i supermarkedenes kjøledisk. Forsøket ble utført med torskeloins av 3-døgns gammelt trålråstoff som ble superkjølt til utjevnet kjernetemperatur (Linken er dessverre fjernetherLinken er dessverre fjernet. Ønsker du mer informasjon om prosjektet kontaktLinken er dessverre fjernet Kristian Prytz, FiletforumLinken er dessverre fjernet.
keyboard_arrow_up