Til innholdet

22.10.2013

Les programmet for FISK2004

Programmet for FISK2004 er nå klart og kan leses på hjemmesidene til konferansen. FISK2004 blir holdt i Tromsø fra 29. til 30. november og er en av Norges viktigste konferanser innen FoU i fiskeri- og havbruksnæringen.

Gå ikke glipp av FISK2004, men meld deg på nå. Årets konferanse legger i enda større grad vekt på samarbeid mellom de ulike delene av næringen, og på hvordan næringen sammen skal legge opp en strategi på å bli verdensledende innenfor sjømat. Konferansen har som mål å skissere og trekke opp framtidige perspektiver på utvikling av næringen.

 Tidligere konsernsjef i Orkla ASA, Jens P. Heyerdahl d.y. er blant foredragsholdere som skal gi oss svar på dette spørsmålet. Han har sagt ja til å holde årets FISK-2004 foredrag. I tillegg kommer også fiskeriminister Svein Ludvigsen På konferansen vil vi belyse hvordan næringen sammen skal få frem konkurransefortrinnene gjennom mer aktivt samarbeid slik at den vil framstå mer slagkraftig og profesjonell.

Det vil bli presenterte en rekke interessante resultater fra prosjekter som er blitt til gjennom nye samarbeidsløsninger i alle sektorene i næringen. Les mer om konferansen og programmet i detalj på hjemmesiden 

 Der kan du også laste ned påmeldingsskjema.

keyboard_arrow_up