Til innholdet

22.10.2013

Levendefangst om bord på mindre kystfiskefartøy

Gjennom en kartlegging av kystfiskefartøy under 15 m viser resultatene at det synes skipsteknisk og sikkerhetsmessig mulig å oppgradere fartøyene for å kunne fange og håndtere fangsten levende, samt føre denne i egnet lasterom eller lastetank.

Målsettingen med dette prosjektet har vært å kartlegge og dokumentere de beste tekniske løsningene for fangst og føring av levende fisk om bord på kystfartøy under 15 meter. Det ble utført en kartlegging av utvalgte fartøy rigget med line og snurrevad. Dette i forhold til både skipstekniske og fiskerimessige muligheter for oppgradering til levendefangst. Ved en omlegging til levendefangst ble investeringsbehovet anslått til kr 125.000 til kr 510.000 for kystlinebåter i gruppen 35 - 40 fot, mens en tilsvarende oppgradering vil komme opp i kr 550.000 til kr 800.000 for snurrevadfartøy i gruppen 35 - 49 fot. Det vil i tillegg kunne bli behov for økt motorkraft. Resultatene av prosjektet vil være nyttige i forhold til å dokumentere kommende investeringsbehov i kystflåten, samt være viktig i forbindelse med etablering av gode kriterier for godkjenning av fartøy som skal drive levendefangst. Kartleggingsarbeidet ble utført av SINTEF Fiskeri og havbruk på vegne av Villfiskforum og med midler fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Villfiskforum ved Linken er dessverre fjernetJan Henrik SandbergLinken er dessverre fjernet kan kontaktes for nærmere informasjon om prosjektet. Sluttrapporten "Levendefangst om bord på mindre kystfiskefartøy" og mer informasjon om prosjektet finner du Linken er dessverre fjernetherLinken er dessverre fjernet.
keyboard_arrow_up