Til innholdet

22.10.2013

Lusedata på nettet

Nå ligger lusetellingene fra alle landets oppdrettesanlegg på Internett. Nettsstedet LUSEDATA er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, og er utviklet av FHL havbruk i samarbeid med Fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og Statens Dyrehelsetilsyn.

Del artikkel

- Etter at en har fått bukt med sjukdomsproblemene i norsk havbruksnæring, har lakselus blitt ei av de gjenstående utfordringene. Offentlig tilgjengelige lusedata er et ledd i arbeidet med bekjempelse av lakselus, sider FHLs fagansvarlige på lus, Knut A. Hjelt

Vi har over flere år nå hatt svært god erfaring med såkalte regionvise avlusninger, sier Hjelt. - Med lusedata på plass, har vi et veldig godt verktøy til å iverksette regionale tiltak.

Den enkelte oppdretter kan følge med i utviklingen i sin region og få innsikt i status på eget anlegg og sammenligne med gjennomsnittet i sitt område. Og veterinærmyndighetene og de enkelte veterinærer har her også et redskap for å vurdere utvikling og behandling.

Målet er at dette kan bli et sted for å oppdatere seg på ny kunnskap, og samtidig danne grunnlag for nyttige innspill fra næringsaktører til forsker, sier forskningskoordinator i FHL havbruk, Kjell Maroni.

Lusetallene skriver seg fra Havbruksdata som er et system for elektronisk informasjonsutveksling i havbruksnæringa. Havbruksdata representerer en forenkling av rapporteringen til det offentlige. Næringsaktørene er pålagt å rapportere lusestatusen gang i måneden.

Tallene i LAKSEDATA baserer seg dermed på 100 prosent av næringsaktørene. Data om forekomst av lus på laksefisk har tidligere blitt rapportert til Statens Dyrehelsetilsyn. Dyrehelsetilsynet er svært positive til at dataene blir gjort tilgjengelige for næringsaktører og forskere på denne måten.

keyboard_arrow_up