Til innholdet

21.01.2019

Havbruk

Lusekonferansen 2019 er godt i gang

Konferansen er fortsatt den viktigste arena for å utveksle siste nytt om lakselusforskning og erfaringer fra næringen.

Lusekonferansen startet med en liten reise langs kysten. Lusenivå varierer fra sør til nord, men problemstillingene er mye de samme. Medikamentbruken går sakte men sikkert nedover og bruken av ikke medikamentelle metoder øker. Alf Helge Aarskog, administrerende direktør i Mowi, ønsket seg reduksjon i håndtering av laksen i forbindelse med lusa og håpet iallefall at når vi møtes igjen til neste år så har lusetellingene blitt automatisert. Hans ønske kan mulighens gå i oppfyllelse, det ble presentert resultater av flere teknologier som kan løse akkurat denne problemstillingen. Men her gjenstår validering og dialog med forvatning. 

 

IMG_3654 – Kopi

 

Vi har i dag også lært mye nytt om lusa, for eksempel at det skjer lite reprodusjon av lus når temperaturene kryper under 5 grader. Ved lav temperatur blir lusa mindre og vokser saktere. Skottelusa har vi fått høre er et større problem i Finnmark enn lakselusa. Her er det mye kunnskap vi mangler fortsatt, og derfor har FHF nå satt i gang et nytt prosjekt på skottelus. 

 

Dersom man ønsker å lage et miljø i merden der lusen og laksen i minst mulig grad har treffpunkter, så er det flere ting enn dypden på fôring oppdretteren bør ta hensyn til. Vi fikk vite at laksen alltid vil velge høye temperaturer fremfor andre faktorer (opptil 16 grader), og at saltsjikt i vannmassene vil ha betydning. 

 

Det har også blitt presentert en modell som gir 5 dagers varsel om strøm og lusenivå. Brukererfaringer viser at den er rimelig nøyaktig, men at versjon to nå er under utvikling. 

 

Morgendagen vil bli viet mer til planlegging, forebygging og kontrollerende tiltak mot lus. 

 

Alle presentasjoner vil bli gjort tilgjengelig på FHFs hjemmeside etter konferansen. 

keyboard_arrow_up