Til innholdet

22.10.2013

Lykkeligere og mindre syk med 6-timers dag?

Dette og andre spørsmål håper man å få mer kunnskap om i det FHF-finansierte prosjektet som følger innføringen av seks timers dag i en fiskeforedlingsbedrift.

I norsk arbeidsliv har innføring av 6-timers arbeidsdag blitt et stadig mer debattert tema. I løpet av det siste året er det flere bedrifter har innført dette som prøveordninger. LO har vært en pådriver for etablering av 6-timers dag med full lønnskompensasjon i norsk arbeidsliv generelt. NHO har uttrykt et mer differensiert syn på saken. De er positive til bedrifter som selv tar initiativ til slike prøveordinger, men uttrykker skepsis til en tvungen ordning for alle bedrifter. Utfordringen for både LO og NHO er at ingen kjenner hvilke effekter slike radikale organisasjonsendringer vil ha, overfor både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. I den arbeidspolitiske debatten fremover er det derfor viktig å opparbeide seg reell og forskningsbasert kunnskap om effekter ved innføring av en 6-timers dag. Dette prosjektet er unikt da man har tilfellet av å følge en produksjonsbedrift som i løpet av 2006 innfører 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon. Bedriften vil bli fulgt opp både før omleggingen til kortere arbeidsdag, i overgangsfasen og ved endepunktet, seks timers dagen. Fiskeforedlingsbedriften har som hovedargument for innføringen av en kortere arbeidsdag at produksjonskapasiteten skal utnyttes maksimalt, og dermed gjøre bedriften mer konkurransedyktig. Med innføringen av en 6-timers dag vil bedriften gå over fra 2 skift per dag, til 3 per dag. Dette for å utnytte produksjonsutstyret til det maksimale. Hovedfokus i dette prosjektet vil være hvordan en 6-timers dag påvirker de ansatte og deres arbeidsmiljø, men erfaringene som bedriften gjør på produksjonsoptimaliseringen vil også bli inkludert som en del av prosjektet. Erfaringer og kunnskapen som genereres på dette området vil være svært ettertraktet i bransjer med tilsvarende produksjonsstruktur. I et år vil forskere fra SINTEF og NTNU følge arbeiderne i en fiskeforedlingsbedrift og kartlegge deres oppfattning av de positive og negative sidene ved omlegging til en seks timers dag. Forskerne vil følge et utvalg ansatte gjennom de tre ulike fasene ved overgangen til et kortere skift. Fra vanlig 8-timers skift, til overgangsfasen og til endepunktet, 6-timers dag. Man vil gjennom både gruppe- og individuelle intervju kartlegge deres reaksjoner til de ulike fasene ved omleggingen. Spesielt vil man se på hvordan omleggingen har innvirkning på sykefraværet. Det vil også bli foretatt en sammenligning med bedriftens historiske data/statistikk på sykefravær. I tillegg vil alle aktiviteter og virkemidler som bedriften gjennomfører i innføringsprosessen bli loggført i prosjektet. Dette medfører mulighet til å generere ny kunnskap om optimale løsninger for organisering av HMS-arbeid i fiskeindustrien. Erfaringene som gjøres i dette prosjektet kan på lengre sikt være retningsgivende for hvordan bransjen generelt kan utvikles innenfor dette fagfeltet. Prosjektet har en ramme på 350.000 kr og starter opp i januar 2006. Ønsker du mer informasjon om prosjektet, kontakt Linken er dessverre fjernetBente Sørum, FHLLinken er dessverre fjernet.
keyboard_arrow_up