Til innholdet

22.10.2013

Marine biprodukter - fremtidens fiskerinæring!

Stiftelsen RUBIN inviterer for 3. gang til en nasjonal biproduktkonferanse på Stjørdal. RUBIN-konferansen holdes på Rica Hell Hotel 28-29. januar og støttes blant annet av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Fortsatt representerer biproduktene store uutnyttede muligheter for norsk fiskeri- og havbruksnæring. I 2002 representerte biproduktene en verdiskaping på 1,25 milliarder kroner. Sannsynligvis er potensialet mange ganger større, men det må jobbes praktisk, helhetlig og langsiktig for å realisere dette.

Til tross for dårlig økonomi i fiskeri- og havbruksnæringen de siste par årene, har fokus på biprodukter økt. Det er gjennomført en rekke utviklingsprosjekter med aktiv deltakelse av næringsutøvere, forskere og andre som har fremskaffet ny og nyttig kunnskap. Denne kunnskapen kan utnyttes til å utvikle en slagkraftig næringsvirksomhet basert på biprodukter, både i primærleddet og i prosessindustrien, og som er konkurransedyktig på den internasjonale arena.

Målgruppene for konferansen er aktører innen fiskeri- og havbruksnæringen, den marine ingrediensindustri, leverandørindustrien, forskere, forvaltning, organisasjoner m.fl.

RUBIN er et koordinerende organ for biproduktsektoren i Norge. RUBINs mål er å bidra til økt verdiskaping av marine biprodukter og total utnyttelse av fisken.

Mer informasjon om konferansen, samt påmeldingsskjema finnes på www.rubin.no/konferansen/

keyboard_arrow_up