Til innholdet

22.10.2013

Markedskunnskap til næringen <br>fra Paris, Moskva og Miami

Stipendiater skal gi norsk fiskeri- og havbruksnæring ny markedskunnskap. Målet er å få næringen til å posisjonere seg på en bedre måte i markedet.

Det lanseres nå et nytt stipendiatprogram for norsk sjømat i regi av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). - Det skal utplasseres stipendiater i Paris, Moskva og Miami, forteller Bjørn Eirik Olsen i ICFuture AS som har utformet programmet i samarbeid med FHF, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Eksportutvalget for fisk, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, UNIDOS, Fiskeriforskning og Norges forskningsråd.

 Hver stipendiatstilling vil ha en følgegruppe fra næringen og veileder fra Fiskeriforskning. - Den viktigste oppgaven for stipendiatene vil være å formidle markedskunnskap fra kontakter i markedene slik at næringen får et bedre grunnlag for videreutvikle bedriftenes markeds- og produktstrategier. Stipendiatene vil ikke utføre oppgaver for enkeltbedrifter men ha en løpende og aktiv dialog med næringen og bransjeorganisasjonene, forteller Bjørn Erik Olsen. Linken er dessverre fjernetOrdning for nyutdannedeLinken er dessverre fjernet Man håper på interesse for stipendiatstillingene fra relativt nyutdannede personer som jobber med strategiske spørsmål knyttet til eksport, markedsføring og produktutvikling i bedrifter og organisasjoner. Men språkkompetanse i henholdsvis fransk, russisk og spansk kan være en barriere for mange.

Stipendiaten i Paris vil arbeide med laks, mens stipendiaten i Moskva vil arbeide med sild og makrell. Eksportutvalget vil ha det formelle arbeidsgiveransvaret for disse to stillingene, samtidig som det opprettes en direkte kontakt med bransjefora i FHL og NSL. Stipendiaten i Miami, som vil operere mot klippfiskmarkedet i Mexico, Karibia og Mellom-Amerika, er underlagt UNIDOS og Bacalao Forum i Ålesund.

Prøveprosjektet vil løpe i halvannet år. Erfaringene vil avgjøre om ordningen blir forlenget og eventuelt utvidet til flere stipendiater.

keyboard_arrow_up