Til innholdet

22.10.2013

Marknadsutvikling for djuphavsartar- mora, havmus, hai, loranfisk og isgalt

I prosjektet har ein gjennomført undersøkingar og uttestingar for artane mora, havmus, dypvannshå, brunhå, bunnhå, isgalt og loranfisk i de ulike marknadane Noreg, Sverige, Hellas og Italia.

Det er og gjennomført kampanjer for ulike djuphavsartar under ulike arrangement. Det er gjennomført produksjonsforsøk og sensorisk test av hai. Uttestingar viser positive tilbakemeldingar frå respondentane. Ein har fått i gang omsetnad av mange produktvariantar av artane. For m.a. isgalt har ein fått etablert ein marknad. Enkelte produktgrupper er det foreløpig vanskeleg å få omsatt til ein pris som gjer det interessant for fiskarane. Dette gjeld først og fremst kappa og sløgd djuphavshai. Mangel på råstoff den siste tida, har ført til at den kommersielle omsetnaden har blitt redusert i forhold til tidlegare år. Resultata gir imidlertid grunnlag for kommersiell omsetnad dersom råstoffsituasjonen skulle blir forandra. Prosjektrapporten, Marknadsutvikling for djuphavsartar- mora, havmus, hai, loranfisk og isgalt kan takas ned Linken er dessverre fjernetherLinken er dessverre fjernet. Du kan finne meir ut om djuphavsartar ved å gå inn prosjektsida til Linken er dessverre fjernet"Program for utnyttelse av dyphavsressurser i Midt-Atlanteren"Linken er dessverre fjernet.
keyboard_arrow_up