Til innholdet

22.10.2013

Meget gode fettmålinger på levende laks

Et instrument for måling av fett og pigment i hel oppdrettslaks er nå satt sammen og testet ut på levende laks med gode resultater. Instrumentet baserer seg på optisk spektroskopi og skal egne seg for måling på både levende og død fisk.

Del artikkel
Utvikling av et slikt instrument er hovedmålsettingen i et FoU-prosjekt der bedriftene Skretting, Nordlaks AS, Aquagen AS, Panfish og QVision AS har gått inn med betydelige egenandeler. Alle bedriftene ser klar nytteverdi i et slikt instrument. I tillegg til bedriftenes egenandel er prosjektet finansiert av både Forskningsrådet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Prosjektet koordineres av FHS industri og eksport. Linken er dessverre fjernetTåler tøffe forholdLinken er dessverre fjernet Det er Sintef IKT som har designet og konstruert dette instrumentet i samarbeid med Matforsk. Instrumentet baserer seg på optisk spektroskopi i det nylige og nær-infrarøde området (NIR). Selv om instrumentet foreløpig er en prototype, er det robust og kan lett fraktes rundt i industrien. Det er tilpasset bruk under røffe forhold, og hvis en lyspære i instrumentet skulle gå, kan man skaffe en ny på nærmeste bensinstasjon. Linken er dessverre fjernetSvært nøyaktig fettmålingLinken er dessverre fjernet I løpet av sist høst ble instrumentet testet ut på levende, slaktet pre-rigor og post-rigor laks. Det ble også gjort målinger på fileter. Forsøkene ble gjort hos Skretting ARC i Lysefjorden og hos Aquagen på Kyrkseterøra. Resultatene så langt viser at det er mulig å måle fettinnholdet i hel levende laks med en nøyaktighet på ca ± 1 % poeng, noe som er meget tilfredsstillende. Faktisk er resultatene for måling av fett på hel fisk like gode som det man oppnår på filet. Det kommer av at systemet måler 10 til 15 mm inn i fisken, altså gjennom skinnet. I forhold til fiskens fysiologi og fettets fordeling skulle dette være et meget godt utgangspunkt for å få gode målinger. Linken er dessverre fjernetOver på sekunderLinken er dessverre fjernet En måling tar ett til to sekunder, noe som er akseptabelt når man håndterer levende fisk. De gode resultatene gjør at Aquagen nå tar instrumentet aktivt i bruk i sitt avlsarbeid på laks. Instrumentet evalueres også for fettmåling på makrell og sild. En rekke andre interessante bruksområder, blant annet innen kjøttindustrien, har også dukket opp. Linken er dessverre fjernetPigment gir utfordringerLinken er dessverre fjernet Når det gjelder måling av pigment har dette vist seg å være vesentlig vanskeligere. Hovedutfordringen er å få nok synlig lys tilbake fra fiskens indre til å kunne estimere pigmentkonsentrasjonen. Instrumentet er nylig ytterligere optimalisert for dette, og inneværende års prosjektinnsats vil i hovedsak konsentrere seg om pigmentmålinger. Akvaforsk er med sin kompetanse på pigmentering aktivt inne i dette arbeidet. Sammenhengen mellom pigmentkonsentrasjon og opplevd farge på laksefilet er ganske kompleks. Av og til kan fisk med mye pigment virke blekere enn fisk med mindre pigment. Trolig er denne variasjonen blant annet knyttet til lysspredning i fiskemuskelen. Selv om vi i dette prosjektet ikke har som målsetting å finne ut av denne sammenhengen, så har vi håp om å kunne forklare noe av dette når planlagte forsøk er avsluttet. (Artikkelen er klippet fra "Fisk, industri og marked" nr. 1 - 2007)
keyboard_arrow_up