Til innholdet

03.04.2013

Havbruk

Ny forskningsrapport «Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg»

Forskningsrapporten utarbeidet av SINTEF, viser tydelig hvor viktig det er å legge til rette for at mennesker som jobber i næringen - på alle ledd, kan bruke og utnytte teknologien som næringen har utviklet fullt ut.

Del artikkel

Rapporten er en leveranse fra det pågående forskningsprosjektet hvor forskere og næring samarbeider - målet er at det skal utvikles løsninger og systemer som kan bidra til å nå næringens nullvisjon for rømming av laks.

Prosjektet setter fokus på betydningen av menneskelige faktorer i forbindelse med rømming, ofte omtalt som «menneskelig feil». Resultatene viser hvor viktig det er å være klar over at mennesket har begrensninger, enten det gjelder fysisk yteevne over tid, ved dårlig vær er det mer slitsomt å jobbe på anleggene, og at kommunikasjon fungerer riktig. Hvis dette  hensyn ikke tas vil det øke faren for at rømming kan oppstå som følge av den menneskelige faktor, ikke fordi teknologien svikter. For næringen er det derfor viktig å fokusere på menneskets rolle i den teknologiske helheten.

«Rapporten er et bidrag til økt innsikt i hvordan arbeidet kan organiseres og tilrettelegges for å redusere risiko for rømming, sier Kjell Maroni, fagsjef havbruk i FHF»

Les mer ved å laste ned hele rapporten her:

Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg

 

 

keyboard_arrow_up