Til innholdet

22.10.2013

Miljø som strategisk verktøy i havbruksnæringen

"Veileder - Innføring i miljøledelse for havbruksbedrifter" er et hjelpemiddel for systematisk miljøforbedring i havbruksnæringen. Veilederen er utarbeidet av KPMG Consulting AS og finansiert av SND.

Del artikkel

Miljøledelse er å systematisere bedriftens arbeid med å kontrollere og redusere påvirkningen på miljøet. Innføring av miljøledelsessystemer kan gi både bedriftsinterne forbedringer og økt lønnsomhet. EMAS-registrering eller ISO 14001-sertifisering er særlig viktig for bedrifter som retter seg mot eksportmarkedet. Miljø får stadig større plass i samfunnsdebatten og media, og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak.

Det vil i framtida være viktig for næringen å beholde den gode situasjonen som er oppnådd innen enkelte miljøområder og fortsatt bli bedre på andre. Miljøveilederen ligger vedlagt i høyre grå meny.

keyboard_arrow_up