Til innholdet

22.10.2013

Når sannheten skal frem

Årets "Sjømat for alle"-konferanse arrangeres 12. mai i Bergen og i år er målet å begrave noen av de seiglivete mytene om tilstanden i norsk fiskeri og havbruk. Fiskeriforum Vest står som arrangør og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond støtter konferansen økonomisk.

Sjømat er både sunt og trygt. Videre er fiskeri og havbruk meget bærekraftig matforsyning sammenlignet med kjøttproduksjonen i landbruket. Likevel er det få næringer som er utsatt for så mye skremselspropaganda. Dette skaper angst og forvirring hos forbrukeren. Men selv om flere tiår med forskning, utvikling og etablering av solide overvåkings- og forvaltningssystemer har ryddet de fleste barnesykdommene av veien, holdes de negative forestillingene i live hos opinionen.

Hvem har skylden for dette? Oppslagene gjøres gjerne under påskudd av å beskytte forbrukerne, men er dette i forbrukerens beste interesse, eller er forbrukeren et offer for særinteressers kamp om oppmerksomhet og mer penger til sine aktiviteter? Dette temaet vil bli belyst fra flere hold under årets "Sjømat for alle"-konferanse og du kan nå melde deg på som deltaker.

Følg linken til høyre for mer informasjon.

keyboard_arrow_up