Til innholdet
Fotokreditt: Erling Svensen

10.06.2021

Havbruk

Næringen ønsker teknologi for bedre individkontroll i havbruk

God ressurskontroll i havbruk betyr nøyaktig kontroll på individnivå. På grunn av manglende søknader i forrige utlysning lyser nå FHF på nytt ut inntil 4 millioner kroner i samarbeid med Fiskeridirektoratet for å sikre at den blir god nok.

Del artikkel

Tradisjonelt har mål på hvor mye fisk som er i en oppdrettsmerd ofte vært definert i biomasse, i antall tonn. Det er ikke tilfredsstillende. God fiskevelferd handler om å se det enkelte individ og dets behov. I tillegg er god ressurskontroll et spørsmål om bærekraft, og her har næringen sammenfallende interesser med myndighetene. 

For norske myndigheter, ved Fiskeridirektoratet, er det avgjørende at det er god nok kontroll på ressursene, på hvor mye fisk som er i mærene til en hver tid. Da er ikke biomasse tilfredsstillende, da trengs god og nøyaktig individkontroll.

Hos både myndighetene og næringen er det en felles erkjennelse av at kontrollen på individnivå ikke er god nok i dag.

Derfor har nå Fiskeridirektoratet og FHF gått sammen om en utlysning som skal bidra til at individkontrollen i havbruksnæringen blir bedre. 

Det vil være et viktig bidrag til bedre kontroll på ressursene og bedre kontroll og ivaretakelse av det enkelte individ.

Les hele utlysningen her

Søknadsfrist: 10.09.2021

Presisjon ved telling av laks (ny utlysning)

FHF i samarbeid og samfinansiert med Fiskeridirektoratet lyser ut inntil 4,0 millioner kroner for å gjennomføre et prosjekt med målsetting om å dokumentere hva som er mulig nøyaktighet med dagens metoder for kontroll med antall laks

Status: Avsluttet
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up