Til innholdet

22.10.2013

Norge og Chile - likheter og forskjeller

I samarbeid med Norske Sjømatbedrifters Landsforening har Kontali Analyse sammenliknet havbruksnæringen i Chile og Norge. Studien med finansiering fra FHF har vært presentert på Laksedagene 2004 og i ulike tidsskrift i næringen.

Likhetene mellom Norge og Chile er mange. Langstrakte land med fjell og fjorder, produktive havområder der kaldt vann møter varme havstrømmer. Naturgitte gode forhold for havbruksnæringen i tillegg til rikt fiskeri og omfattende fiskeindustri. I 2001 ble omtrent like mye atlantisk laks slaktet i de to landene. I 2005 vil Chile mest sannsynlig passere Norge i slaktekvantum.

Studien har hatt som mål å belyse hvorfor dette skjer.  Fra naturens side blir både Norge og Chile oppvarmet av varme havstrømmer, henholdsvis Golfstrømmen og Humboltstrømmen. Men allerede her har Chile et fortrinn med høyere gjennomsnittlig sjøtemperatur og mindre temperaturvariasjoner. Tilsvarende forhold er det for ferskvannsfasen. Dermed ligger det til rette for høyere gjennomsnittlig slaktevekt ved lik oppholdstid i sjøen. Bare forskjell i temperaturregimene utgjør 2 kr/kg sløyd laks.

Chilenske bedrifter har lavere lønninger og større egenkapitalandel (EK > 50 %) enn de norske. Størstedelen av produksjonen foregår i noen få integrerte selskaper som produserer sin egen rogn, smolt og matfisk i tillegg til å slakte og foredle laksen. De fleste av selskapene har egne virksomheter som tar seg av import og salgs- og markedsarbeid i USA, som er Chiles viktigste ferskmarked. Havbruksnæringen i Chile er geografisk konsentrert i forhold til Norge, men avstanden til markedene er større.

Utviklingen i Chile har gått mot mer bearbeidede produkter og de har stor satsing på produktutvikling av ferske, frosne og røykte produkter. Chile ligger klart høyere enn Norge i salg av filet og andre videreforedlede produkter.

Chile har lykkes i arbeidet med å oppnå markedsadgang. I tillegg til lavere tollsatser til viktige markeder som EU og USA, har de også hatt valutafordeler de siste årene. Studien konkluderer likevel med at Norge i utgangspunktet har minst like gode forutsetninger i forhold til markedsnærhet. Norske myndigheter og oppdretter må ta et krafttak for å øke konkurranseevnen. Det er lettere enn å snu Humboltstrømmen? Presentasjonen fra prosjektet kan lastes ned i høyre, grå meny

keyboard_arrow_up