Til innholdet

22.10.2013

Ny beredskapsportal for krisehåndtering i kystsonen

Fiskeridirektoratets nye beredskapsportal er opprettet for å hjelpe næringsaktører, spesielt oppdrettere, og kystbefolkningen med krisehåndtering i kystsonen. Portalen ble lansert torsdag 21. april.

Utviklingen av Fiskeridirektoratets beredskapsportal startet høsten 2004, og er i hovedsak finansiert med midler fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. ? Vi håper at Fiskeridirektoratets beredskapsportal vil være til nytte for kyst-Norge både i forkant av og i en krisesituasjon.

Portalen realiserer et viktig element i vårt motto «Livet i havet ? vårt ansvar!», sier beredskapsleder i Fiskeridirektoratet, Ragnar Sandbæk. ? Gjennom portalen søker vi å samle og videreformidle informasjon og kunnskap om ulike tema som omfatter direktoratets beredskapsansvar.

Vi søker også å gi annen nyttig informasjon til fiskeri og havbruksnæringen. Eksempler her kan være forskningsresultater om alger og maneter, satellittbilder fra Nansen Senteret eller «Algeinfo» fra Havforskningsinstituttet, sier Sandbæk. Beredskapsportalen finner du i linken til høyre

keyboard_arrow_up