Til innholdet

22.10.2013

Ny bok fra RUBIN

Råvarer med muligheter, heter den nye RUBIN boka om økt utnyttelse av marine biprodukter. Boka er forfattet av RUBIN, med hjelp fra journalist og grafisk formgiver. En rekke personer fra industri, forskning og forvaltning har også bidratt med stoff. Bokas målgrupper er undervisningsmiljøer, næringsaktører, forskningsmiljøer og forvaltning.

Den nye RUBIN boka er en revidert og omarbeidet versjon av 2001-utgaven, Fra utkast til inntekt. Det er mye som har skjedd på utnyttelse av marine biprodukter siden siste utgivelse og boka har derfor blitt fullstendig omarbeidet. I hovedsak blir RUBIN-prosjekter fra 2000 og fremover dekket, inkludert en rekke FHF-finansierte prosjekter. Annet relevant FoU-arbeid på utnyttelse av marine biprodukter som er gjennomført i forskningsinstitusjoner, i næringen og innenfor myndighetsapparatet er også tatt med. Boka er ment å informere, skape interesse for og stimulere til enda bedre utnyttelse og økt verdiskaping av biprodukter i fiskerinæringen.

Boka innledes med et historisk tilbakeblikk på anvendelsen av biprodukter fra havet og går så videre til en kortfattet beskrivelse av biproduktenes verdikjede. I det påfølgende kapittel forkuseres det på de store linjene og omtaler varestrømmer, potensialer og utfordringer. De neste fire kapitlene tar for seg i deltalj hvert ledd i verdikjeden: primærproduksjon (fangst og oppdrett), sløying og foredling, prosessering samt markeder. Hvert kapittel rommer en statusbeskrivelse og korte omtaler av relevante prosjekter. Deretter følger to kapitler som tar for seg utfordringene med å få til en økt verdiskapning , samt regelverk og rammebetingelser.

Til sist er det tatt med informasjon om relevante bedrifter, ordforklaringer, kilder og referanser. Boka kan bestilles hos Linken er dessverre fjernet

keyboard_arrow_up