Til innholdet

22.10.2013

Ny handlingsplan for pelagisk råstoff

"Handlingsplanen for lønnsom verdiskaping av pelagisk råstoff" er nå klar og har som målsetning å skape en mer konkurransedyktig norsk pelagisk næring i de internasjonale markedene. Gjennom økt samarbeid, nettverksbygging, stabil inntjening og forutsigbarhet i hele verdikjeden skal man få en positiv utvikling i pelagisk sektor.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og FHL Pelagisk Forum ønsker å sette fokus på mulighetene og avgjørende utfordringer den pelagiske næringen står ovenfor. Av den grunn ble det tatt initiativ til prosjektet ?Handlingsplan for lønnsom verdiskaping av pelagisk råstoff.

Utarbeidelsen av planen er nå gjennomført og den første presentasjonen fant sted i Bodø 9. desember, der alle de nord-norske pelagiske bedriftene deltok. Tilsvarende møter ble arrangert 12. januar i Ålesund og 13. januar i Bergen. I arbeidet med handlingsplanen har flere sentrale aktører i næringen sett på hvordan man skal løfte den pelagiske sektoren på strategisk avgjørende områder.

Handlingsplanen skal føre frem til konkrete forsknings- og utviklingsbehov som skal styrke Norges posisjon som foretrukket leverandørland av pelagiske produkter. Den skal bidra til en norsk pelagisk sektor som optimaliserer verdiskapning og lønnsomhet på tvers av verdikjedeleddene.

For mer informasjonsom handlingsplanen, ta kontakt med: Jan Thorsen, prosjektleder Pelagisk Forum, mobil: 951 93 663 Mail: jan.thorsen@fhl.no Handlingsplanen finner du i linken til høyre.

keyboard_arrow_up