Til innholdet

03.03.2021
Maja Bævre-Jensen

Fiskeri

Ny produksjonslinje om bord i kystfiskeflåten gir bedre kvalitet og stor merverdi

Et nylig avsluttet prosjekt har vist at det er mulig å oppnå ferskt råstoff med super kvalitet som gir en gjennomsnittlig merpris på 40 %.

Prosjekt:
901362
Les også
Les flere nyheter
Del artikkel

Det er rederiet Kenfish AS som har ledet prosjektet som har vært et spleiselag mellom næringen selv, Innovasjon Norge og FHF. For FHFs del går dette prosjektet rett inn i vår prioritering om å utvikle effektiv og kvalitetsfremmende fangsthåndtering. Kystfiskeflåten har hengt etter i den teknologiske utviklingen i forhold til havgående fartøyer. De fleste mindre båter er ikke utrustet til å ta vare på fisken rett etter at fisken har kommet om bord. Kystfiskeflåten er en aldrende flåte, og det er store investeringsbehov for å komme opp på det nivået som kreves i fremtiden.

For å posisjonere seg bedre mot markeder som krever jevne leveranser, garanterte høykvalitetsprodukter og sporbarhet, er det bl.a. ønskelig å kunne blankpakke fisken (sløyet, hel) om bord i båtene. Målsettingen i dette prosjektet har vært å sikre høy og jevn kvalitet på fersk fisk fra mindre fiskebåter gjennom utvikling og implementering av bedre fangstbehandlingslinjer med blankpakking om bord.

Resultatene fra prosjektet har vært gode. Det er dokumentert at det er mulig å installere en velfungerende produksjonslinje for blankpakking av fisk på fartøy mindre enn 21 meter. Det har blitt demonstrert at ubrutt kjølekjede fra hav til butikkhylle er oppnåelig på mindre kystfartøy, og at en slik behandling medfører økt kvalitet på produktet. I prosjektet ble det påvist at det kan oppnås merpris på opptil 40 % i markedet for produkter med den gode kvalitet som resulterer av denne prosessen. Teknologien har latt seg overføre til flere fartøy under uttestingen og vil kunne føre til ilandført økt kvanta fisk av høy kvalitet.

Fremvisning av kvalitetsfisk, ferdig utblødd

- En av utfordringene har vært å konstruere og plassere en produksjonslinje på den begrensede plassen som finnes på en båt som er mindre enn 21 meter lang. Dette krevde nytenkning i konstruksjonsarbeidet og et samspill mellom både rederi, utstyrsleverandør og verft, sier Iver Kristian Arnesen, prosjektleder i dette prosjektet.

Oppsett av produksjonslinjen.

Tilbakebetalingstiden på investeringen i et anlegg av den typen som er utviklet, er så kort at det er en attraktiv investering for alle i bransjen. Med en slik økning i lønnsomheten som er oppnådd gjennom prosjektet har prosjektet regnet seg frem til at investeringen på 8–10 millioner vil være tilbakebetalt i form av merpris på fangst i løpet av 2–3 år.

-Vi har avdekket at det er gjennomførbart å oppnå bedre kvalitet og lønnsomhet i kystfisket ved å ta de riktige grepene. I tillegg til det rent økonomiske er kvalitet i denne sammenheng synonymt med bærekraft, da høy kvalitet innebærer lengre holdbarhet og mindre svinn. Markedet ligger der, og det er stort og voksende. Norsk fisk kan og skal være ledende på kvalitet, og den statusen er innenfor rekkevidde, avslutter Arnesen.

Sluttrapporten fra prosjektet kan lastes ned her

 

 

keyboard_arrow_up