Til innholdet

22.10.2013

Nye prosjekter på flåtesiden

Gjennom etableringen av Teknologiforum og Villfiskforum har Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Norges Fiskarlag satt fokus på FoU og næringsstyrte prosjekter på flåtesiden. Forumene har siden etableringen i vår hatt stor aktivitet og flere prosjekter er allerede i gangsatt.

Del artikkel

Utprøving av nytt linemekaniseringssystem for kystlineflåtenLinken er dessverre fjernet Prosjektet har som hovedmål å få innført Turboline linemekaniseringssystem i kystlineflåten som et ledd i arbeidet med å opprettholde et levedyktig norsk kystlinefiske. Fangsteffektiviteten for ulike fiskeslag vil bli kartlagt og sammenlignet med kystliner med tradisjonelle krokformer. Det vil også bli sett på videreutvikling av Turboline-systemet til å kunne håndtere både tynne snøreliner (2.5 mm) og på en ny type seneline basert på flettede monofilamenter, med formål å få en mer fleksibel linerygg enn den ordinære senelina. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Bjørshol Mekaniske AS, Midtnorsk Linefiske, og Institutt for marin teknikk, NTNU.

Prosjektet er et resultat av aktiviteten i Teknologiforumet i regi av FHF og Norges Fiskarlag.

Målet med prosjektet er å tilpasse og utvikle maskinsteknologi for automatisert kontroll av krok for autolinefiske, og utvikle en prototyp som demonstrerer denne teknologien. Videre skal det gjøres rede for hvordan en slik teknologi kan monteres ombord og hvilke hensyn som må tas for at en slik teknologi skal fungere under de gjeldende arbeidsforhold ombord på autolinebåter i et fremtidig totalsystem for automatisk reparasjon og bytting av krok. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med faggruppen for autolineflåten og Teknologiforumet.

Bøye - sporing av passiv fiskeredskap under fiske-  Fiskeflåten kan under gitte omstendigheter få problem med å finne igjen passiv fiskeredskap som står i sjøen. Dette kan medføre tapt fisketid, økt drivstofforbruk og i verste fall tap av redskap.

Formålet med prosjektet er å undersøke muligheter som ligger i å utnytte den teknologien som finnes på markedet i dag, samt å vurdere behovet for og utvikling av ny sporingsteknologi.

keyboard_arrow_up