Til innholdet

22.10.2013

Nye stipender til studenter

For tredje gang utlyses "FHF-stipendet" som skal inspirere studenter som skriver avsluttende hovedoppgave på høyskoler og universitet til å oppsøke fiskeri- og havbruksnæringen. Søknader sendes Fiskerinæringens Kompetansesenter (Finko) innen 1. mai.

Kravet for å få stipend på inntil 25 000 kroner er at oppgaven er relatert til fiskeri- og havbruksnæringen og at studenten har avtale med en bedrift og veileder. Ellers er det opp til studenten å velge problemstillinger. Stipendet kan brukes til reise og opphold i en bedrift for å samle inn data, analysere, diskutere eller forberede markedsundersøkelse, alt etter fantasi og behov. Halvparten av stipendene er øremerket jenter. Finko administrerer stipendordningen som er finansiert av SND og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Bedrifter og fartøy kan melde fra til Finko om forskningsmessige oppgaver de ønsker studenter skal løse. Oppgavene vil bli annonsert på Finkos hjemmeside www.finko.no.

Spørsmål om ordningen kan rettes til Fiskerinæringens Kompetansesenter på telefon 77 66 29 30. Informasjonsbrosjyre om stipendordningen ligger som vedlegg i høyre grå meny.

keyboard_arrow_up