Til innholdet

08.01.2020
Maja Bævre-Jensen

Nytt år betyr ny handlingsplan

Hvilke forskningsprosjekter skal prioriteres i 2020? Det kan du lese i vår rykende ferske handlingsplan. Nytt av året er at vi har et nytt prioritert delområde på HMS

Fokus på bærekraft har aldri vært større og har heller aldri vært viktigere enn akkurat nå. Bærekraft er en overordnet bærebjelke i FHFs prosjekter, og har vært det i lang tid. Vi har likevel en del nye prioriteringer i årets handlingsplan som understøtter fokuset ytterligere. Dette gjelder både innenfor havbruk og fiskeri. Feks er en ny prioritering å se på alternative distibusjonsformer av laks i forhold til miljøeffekt. Vi ser også behovet for å prioritere kunnskapsgrunnlaget om miljøpåvirkning og miljørisiko innen havbruk. På villfisksiden så er en ny prioritering å bidra til EUs utvikling av standarder for klimaspor. 

I fjor opplevde oppdrettsnæringen store tap på grunn av algeoppblomsting. Derfor vil FHF prioritere i 2020 problemstillinger knyttet til nettopp algeoppblomsting.

Nye arter seiler opp som aktuelle kandidater innen oppdrett. FHF vil derfor også prioritere ny kunnskap om ernæringsbehov til kveite. 

Den største endringen vi gjør i år er likevel å løfte HMS opp som et eget prioritert område. Vi har valgt å legge dette området under Felles satsingsområder da dette er like aktuelt for fiskeri som det er for havbruk. Tidligere har HMS vært integrert som del av en rekke av FHFs prosjekter, mens ved å løfte det opp som et eget prioritert område så øker vi både fokus og innsatsen på et meget viktig område. 

Handlingsplanen 2020 finner dere her

 

 

keyboard_arrow_up