Til innholdet

22.10.2013

Nytt livreddende arbeidstøy

Yrkesfiskerne har en av Norges farligste arbeidsplasser. Nå får de arbeidstøy som øker sjansen for å overleve hvis de faller over bord. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Gjensidige Forsikring, Regatta og SINTEF.

I årtier har fiskerne hatt oljehyre som standardantrekk. For første gang får de nå sjansen til å iføre seg oljehyre med flyteegenskaper. Bekledningsprosjektet inngår i en større satsing på helse, miljø og sikkerhet i fiskeflåten. Faller fiskerne i sjøen, sørger de nyutviklede klærne for å holde dem flytende  stående i vannet. Denne flytestillingen gjør det enklere å ta seg opp i båten igjen. Den gjør også jobben lettere for de som skal hale fiskeren om bord.

Det nye arbeidstøyet har store felter med fluorescerende gul farge. Både fargen og oppdriften i klærne øker sjansen for at fiskerne blir funnet, hvis de havner i sjøen.

Fra januar 1998 til juni 2005 omkom 80 norske fiskere på jobb. Det gir et snitt på 10-11 omkomne fiskere per år. Til sammen sto forlis/havari? og fall overbord for over halvparten av dødsulykkene. Med dette som bakteppe har et knippe norske aktører gått sammen om å utvikle fiskernes nye arbeidsantrekk. Klærne er resultatet av et samarbeid mellom SINTEF, Norges Fiskarlag, Gjensidige Forsikring og utstyrsprodusenten Regatta AS.

Prosjektgruppa har derfor lagt vekt på å utvikle klær som er komfortable å jobbe i. I arbeidet med dette har prosjektdeltakerne hentet ideer som tidligere er utnyttet i snowboard-klær og padlevester. De har også valgt en design som appellerer til fiskerne, ifølge tilbakemeldinger fra brukere som har prøvd antrekket.

Dette materialet er brukt som underlag ved utformingen av antrekket.  Gjensidige Forsikring har engasjert seg i bekledningsprosjektet i håp om å redusere skadene i fiskerisektoren.

Gjensidige vil i 2006 levere ut de nye arbeidsklærne som en del av forsikringsløsningen til sjark- og kystfiskere. Dette omfatter båter opp til 27 meter, og som har Pakkeforsikring i selskapet gjennom en samarbeidsavtale mellom Gjensidige og Norges Fiskarlag.

Det nyutviklede arbeidstøyet, som har fått navnet Regatta Fisherman, er unikt i sitt slag på verdensmarkedet. Norges Fiskarlag har store forventninger til klærne. 

 Vi ser på utviklingen av dette arbeidsantrekket som en viktig milepæl i det ulykkesforbyggende arbeidet, og jeg håper virkelig så mange som mulig tar det i bruk snarest, sier leder Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag.

Kontaktperson: Forsker Ingunn Geving, SINTEF Helse Tel: 930 59 057 Email: Ingunn.Holmen.Geving@sintef.no

keyboard_arrow_up