Til innholdet

22.10.2013

Oppdater dine kunnskaper om hjertesprekk

Hjertesprekk eller kardiomyopatisyndrom har vært kjent i norsk lakseoppdrett i over 20 år, men det har vært lite forskning på området.

I FHFs satsning på kunnskapsoppbygning om kardiomyopatisyndrom i oppdrettslaks er det nå ferdigstillt to rapporter om emnet. En oppsummering av dagens kunnskap om hjertesprekk er gitt i Cardiomyopathy syndrome (CMS): a literature review, ved Ruth T. Kongtorp, Torunn Taksdal og Atle Lillehaug, Veterinærinstituttet. For å få mer kunnskap om kardiomyopatisyndrom i Norge, har forskere ved Veterinærinstituttet sett på fire oppdrettsanlegg i Midt-Norge med pågående utbrudd av hjertesprekk. Det ble tatt vevsprøver av både organer og musklatur på den affiserte laksen. I tilllegg ble eventuelle virus i prøvematerialet isolert ved hjelp av dyrkning i cellecultur. For undersøke hvordan kardiomyopatisyndrom opptrer i et oppdrettsanlegg, ble to lokaliteter studert nærmere ved hjelp av lokale registreringer av dødlighet, tilvekst, sykdomshistorie mv. i utsettingsgruppen. Resultatenen fra denne undersøkelsen finnes i rapporten Kardiomyopatisyndrom (CMS) i Norge. Både denne og ovennevte rapport kan lastes ned fra prosjektsiden til Linken er dessverre fjernetHjertesprekk og pancreas disease - koordineringLinken er dessverre fjernet.
keyboard_arrow_up