Til innholdet

22.10.2013

Oppdrettsanlegg og villtorsk

I både lab- og feltforsøk utført av Havforskningsinstituttet og Fiskeriforskning, viser villtorsken at den både tiltrekkes og frastøtes av oppdrettsanlegg. Fjordtorsken svipper innom anleggene for et fast-food måltid, mens villtorsken i en labsetting helst unngår kar tilsatt vann fra oppdrettsvirksomhet.

Resultatene ovenfor stammer fra to sammenhengende prosjekt finansiert av Fiskeri? og havbruksnæringens forskningsfond for å undersøke om oppdrettsanlegg påvirker gyteadferden til vill torsk.

Prosjektene har pågått fra 2002 til 2005 og hatt en ramme på fire millioner kr. tilsammen.

Sammendrag av resulatene ligger på hjemmesiden Fiskeriforskning

Vil du lese den avsluttende rapporten om interaksjoner mellom villtorsk og oppdrettsanlegg er den lagt til høyre på siden, under menyen vedlegg.

keyboard_arrow_up