Til innholdet

22.10.2013

Oppskrift på lavere sykefravær?

I løpet av mars måned vil alle landets fiskeforedlingsbedrifter motta et hjelpemiddel i form av en cd-rom. Det elektroniske interaktive verktøyet vil gi bedriftene gode råd på hvordan man bør gjennomføre forbedringsarbeidet på HMS, med de mål om at trivselsfaktoren går opp og sykefraværet ned.

Verktøy for godt HMS-arbeid i fiskeindustrien, som cd'en heter, er utarbeidet ved SINTEF teknologi og samfunn i forbindelse med prosjektet HMS i fiskeindustrien. Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond har finansiert prosjektet. I samarbeid med fiskeforedlingsbedrifter har forskere ved SINTEF designet, gjennomført og evaluert prosesser med spesielt fokus på virkemidler som gir positive effekter i forhold til reduksjon av sykefravær. Verktøyet er for øvrig nært knyttet opp til gjeldene lover og forskrifter som f. eks. internkontrollforskriften for HMS. Vil du lese slutttrapporten fra prosjektet HMS i fiskeindustrien, som er grunnlaget for det interaktive verktøyet, eller mer om selve prosjektet finner du en direkte lenke Linken er dessverre fjernetherLinken er dessverre fjernet. Ønsker du flere opplysninger om cd'en, Verktøy for godt HMS-arbeid i fiskeindustrien, kontakt prosjektleder Linken er dessverre fjernetGeir Guttormsen, SINTEF Linken er dessverre fjernet.
keyboard_arrow_up