Til innholdet

22.10.2013

På tur for å lære

I mai arrangerte Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) studietur til Island og England for sine nærmeste samarbeidspartnere. Forskningskoordinatorer i FHL og Norges Fiskarlag, forumledere i FHL industri og eksport og samarbeidspartnere i LO, NSL og SND fikk i løpet av fire innholdsrike dager inspirasjon og nye ideer til FHFs satsing på marked og produktutvikling.

Del artikkel

På Island er fangst og foredling sterkt integrert. Industrien disponerer kvoter og har i stor grad direkte eierskap i fartøy. Med den sterke forbindelsen mellom flåte og industri kan tilgangen på råstoff planlegges ut ifra behovet i markedet. Strukturen på Island er konsentrert og det er kort geografisk avstand mellom anlegg. Auksjonssystemet og samordning mellom foredlingsbedriftene gir det enkelte foredlingsanlegg mulighet til å spesialisere seg på enkelte fiskeslag eller bestemte størrelser som passer for deres produksjon.

Bedriften har kvoter som fanges av egne fartøy. Samherji Hf foredler i hovedsak torsk og hyse. Sammensetning av produkter er lagt opp for å utnytte råstoffet best mulig. Hoder tørkes til eksport for Nigeria. I tørkeprosessen har islendingene fordelen av enkel og billig tilgang på varmtvann fra grunnen. Rundt 20 % av filetproduktene deres pakkes og sendes fersk til Storbritannia med fly fra Keflavik til Grimsby hvor Youngs Bluecrest har sitt foredlingsanlegg for ferskfisk. Svært lite av filetproduksjon ender som blokk. Linken er dessverre fjernetKunnskap om

Selskapet eier produksjonsanlegg blant annet i Frankrike og USA og leverer et svært bredt spekter av fiskeslag og produkter. Selv om SIF er et uavhengig børsnotert selskap, nyter islandsk fiskeindustri fordeler av SIFs nære kontakt med markedet. Islandsk fiskeindustri får som leverandør til SIF kunnskap om produktvarianter, markeds- og kvalitetskrav. SIFs mål er å bli enda større for bedre å tilpasse seg kjedenes krav til variasjon og kvalitet.

har greid å etablere gode logistikksystemer for eksport av ferskfisk og har i motsetning til Norge økt ferskvareleveransene til det engelske markedet de siste årene. Rammebetingelsene for norsk fiskerinæring gjør det vanskelig å bygge opp langsiktige leveranser av fiskeprodukter til markedet. Utfordringen for næringen ligger i å samordne fangst og foredling slik at vi oppnår en større verdiskapning for hele verdikjeden sett under ett. 

 England har et velutviklet ferdigvaremarked med en rekke produkter. Kjedene har egne varemerker og mottar råstoff til produksjonen fra alle verdens hjørner. Britiske konsumenter har tillit til miljømerket MSC (Marine Stuardship Council) som brukes aktivt i markedsføringen. MSC definerer bestander som bærekraftige ut ifra deres egne klassifiseringer.

Laks, ferskfisk og frossenfisk til produksjon av merkevarer er varekategorier som produsentene fremhevet for å øke norsk eksport. Det ligger også muligheter i å utnytte de fordelene Norge har i forhold til historie, miljø og tradisjon. Produsentene av ferdigvarer så fordeler av forpliktende, stabile og langsiktige avtaler. England er også et marked for utradisjonelle fiskeslag. Gourmetrestauranter i de store engelske byene kan være et interessant og eksklusivt marked å utvikle for fersk norsk fisk av prima kvalitet. 

 Inntrykkene fra turen vil bli bearbeidet og brukt aktivt i FHFs arbeid med å fremme større markedsorientering og produktutvikling i norsk fiskerinæring.

keyboard_arrow_up