Til innholdet

22.10.2013

Pelagisk kvalitet - fra hav til fat

Gjennom prosjektet ?Pelagisk kvalitet ? fra hav til fat? er det foretatt en gjennomgang av hvilke kritiske faktorer som har stor betydning for produktkvaliteten og dermed for realiseringen av verdiskapingspotensialet i den pelagisk sektor. Prosjektet er nå sluttført, men en videreføring er allerede satt i gang.

Prosjektet har pågått i tre år og vært et større samarbeid mellom Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) ved Pelagisk Forum, Norges Sildesalgslag (NSSL), flere fartøy, mottaksbedrifter og eksportører samt flere FOU-institusjoner. Hensikten med prosjektet har vært å øke verdiskapning og lønnsomhet i pelagisk sektor gjennom å sikre optimal kvalitet på pelagisk råstoff til konsum innenfor alle delene av verdikjeden, fra havmiljø til marked. Som et resultat av det gode og unike samarbeidet på tvers av verdikjeden har en oppnådd en rekke resultater. Prosjektet har avdekket en rekke kritiske punkter, både om bord, i mottaksanlegg/ videreforedlingsanlegg og i markedet, som er av stor betydning for produktkvaliteten og dermed for realisering av verdiskapingspotensialet i pelagisk sektor. Det er blant annet utarbeidet en kvalitetshåndbok for hele den pelagiske næringen i Norge, som sikrer en enhetlig kvalitetsvurdering av råstoffet. Bred formidling av den nye kunnskapen til ulike aktører knyttet til de primære produksjonsledd vil være avgjørende for å kunne oppnå målet om levering av pelagisk råvare eller halvfabrikata av jevn høy kvalitet. Produksjon av forutsigbar, høy kvalitet i alle ledd (fangst, håndtering, transport, foredling) ved samtidig å kunne sikre kostnadseffektiv produksjon vil være avgjørende for å opprettholde en levedyktig norsk pelagisk næring. Sluttrapporten gir en oppsummering av de resultater som er fremkommet i prosjektet og den finner du i linken til høyre. Prosjketet har vært finansiert av Fiskeri og Havbruksnæringens forskningsfond, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.
keyboard_arrow_up