Til innholdet

22.10.2013

Pre-rigor: Hva vet vi?

Fiskeriforskning har gjennomført en litteraturstudie på dokumentasjonen på pre-rigor produserte kjølte og frosne produkter av laks og rapporten er nå klar.

Rapporten er del av programmet "Handlingsplan - Lønnsom foredling av Laks" og er en litteraturstudie for å avklare I hvilken grad det er utført prosjekter som beskriver kvalitetsegenskaper relatert til  pre-rigor produksjon.  I denne litteraturgjennomgangen er det hovedsakelig lagt vekt på å oppsummere forsøk og resultater som belyser effekter av at råstoff fra oppdrettsfisk blir bearbeidet pre-rigor til kjølte eller frosne produkter. I tillegg til laksefisk omfatter litteraturgjennomgangen også tilsvarende publikasjoner om hvitfiskarter.
keyboard_arrow_up