Til innholdet

07.09.2021
Maja Bævre-Jensen

Hvitfisk

Prøveordningen med delvis auksjonsplikt for fryst hvitfisk skal evalueres

Salgslagene arbeider med å endre omsetningssystemet for fryst hvitfisk, herunder blant annet å innføre en delvis auksjonsplikt for de viktigste hvitfiskartene som igangsettes i årsskiftet 2021/22. FHF lyser nå ut midler for å evaluere systemet

Del artikkel

De tre salgslagene som omsetter fryst hvitfisk i Norge, Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag, har sendt ut et forslag til modell for delvis auksjonsplikt som har vært på høring. Flere forhold må utredes og avklares videre før endringene kan endelig besluttes og deretter settes ut i livet. Bakgrunnen for forslaget er at mengden av fryst råstoff som selges på auksjon har vært fallende de senere årene. For å reversere denne utviklingen foreslås det endringer som skal bidra til å øke andelen råstoff som selges på auksjon (i første omgang en prøveordning med delvis auksjonsplikt). 

Ett av de punktene som må følge innføring av prøveordningen med delvis auksjonsplikt er å evaluere ordningen gjennom en prøveperiode. 

Derfor lyser FHF nå ut midler til en slik evaluering. 

Søknadsfrist er 12. oktober

Les hele utlysningen her

Søknadsfrist: 12.10.2021

Omsetningssystemet for fryst hvitfisk – prøveordning med delvis auksjonsplikt

FHF lyser ut inntil 1,5 millioner NOK for å evaluere prøveordningen med delvis auksjonsplikt for fryst hvitfisk som igangsettes ved årsskiftet 2021/2022.

Status: Avsluttet
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up