Til innholdet

22.10.2013

Reketrål med mindre tauemotstand

FHF satser i 2007 videre på utvikling av teknologi for å gjøre trålfisket mindre ressurskrevende både i forhold til energiforbruk og til miljøet. Knapt inne i det nye året har FHF bevilget 2, 2 millioner kr til videreføringen av arbeidet med å utvikle et nytt konsept for reketrål.

Del artikkel
Reketrålprosjektet som startet opp i 2005 er nå inne i sin tredje fase og hvor målsettingen er å prøve ut den nyutviklede trålposen i fullskala. Utprøving i fullskala er antatt å skje på trålfeltene i Barentshavet i mai-juni 2007. Det nye trålkonseptet vil bli utprøvd på en trippeltråler sammen med to sidetråler av standardtype. Dette for å sammenligne effektiviteten og taumotstanden mellom de to trålkonseptene. Før dette, skal en endelig produksjonstegning utarbeides og med en påfølgene produksjon av en fullskala trål. Den endelige trålen er basert på og justert etter, flere utprøvinger i 1:10 skala i prøvetank og fra prøvetokt i 1:2 skala i august 2006. Bakgrunnen for igangsettingen av prosjektet er den stadig økende prisen på drivstoff som gjør det vanskelig å drive lønnsomt rekefiske. Hovedmålet med prosjektet har derfor vært å utvikle en reketrål som har minst 25% mindre tauemotstand og som er mer skånsom ovenfor bunnfaunaen. En mer energisparende trål vil bli forsøkt oppnådd ved å redusere trålemotstanden. Et mindre nett i overdelen til trålen, store masker i overvinger og overpanel, bunngear av plater og mindre tråldører er med på å gjøre trålen lettere å taue. Ved å bygge inn selvspredning i trålen kan det også benyttes mindre tråldører, og selv om høyden på trålen vil bli lavere, er det sannsynlig at fangsteffektiviteten vil bli opprettholdt med større fangstbredde i nærheten av bunnen. Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsinstitusjonene Havforskningsinstituttet og SINTEF Fiskeri og Havbruk, avdeling Hirtshals. Prosjektet er organisert gjennom Teknologiforum og er tilknyttet en referansegruppe bestående av næringsutøvere og forskere. Vil du vite mer om en nye reketrålkonseptet ta kontakt med Linken er dessverre fjernet Eirik Ulsund, TeknologiforumLinken er dessverre fjernet. Du kan les om fase I og II i lenkene nedenfor. Linken er dessverre fjernetUtvikling av nytt trålkonsept for reketrål (fase I)Linken er dessverre fjernet. Linken er dessverre fjernetUtvikling av nytt trålkonsept for reketrål (fase II)Linken er dessverre fjernet.
keyboard_arrow_up