Til innholdet

22.10.2013

Røyking kan gi nitritt

Nitritt kan påvises i røykelaks selv om det ikke er tilsatt i produksjonen. Analyser gjennomført hos Matforsk har avdekket at selve røykeprosessen kan fremstille nitritt, men kun i små konsentrasjoner og uten at det medfører helserisiko.

Ved årsskiftet ble det avslørt ulovlig bruk av nitritt som tilsettingsstoff ved produksjon av røykelaks. Undersøkelser i etterkant viste svært lave konsentrasjoner av nitritt også der dette ikke var tilsatt. På bakgrunn i dette ble det satt i gang et prosjekt for å avklare om nitritt kan forekomme i røykelaks uten at det er tilsatt. Prosjektet er finansiert av FHF og gjennomført av forskningsinstituttet Matforsk. Resultatene viser at svært lave konsentrasjoner av nitritt kan påvises i røykelaks selv om nitritt ikke er tilsatt i prosessen. Analysene viser også at det er stor sannsynlighet for at selve røykeprosessen er årsaken. Dette medfører ingen helserisiko i følge Mattilsynet da konsentrasjonene er svært lave. Les mer i rapporten i linken til høyre.
keyboard_arrow_up