Til innholdet
Fotokreditt: Havforskningsinstituttet

06.05.2021

Havbruk

Satsing for å unngå problem med Pigghå ved oppdrettsanlegg

FHF lyser ut midler for å utvikle og dokumentere tiltak for å unngå problem med pigghå ved oppdrettsanlegg

Del artikkel

Pigghå (Squalus acanthias) er Norges vanligste haiart, utbredt langs hele norskekysten og er hovedsakelig en bunnfisk. Oppdretterne melder om at det ved enkelte oppdrettsanlegg er store mengder pigghå som biter hull i nøtene og kommer seg inn i merdene. Det oppstår på den måten mulige rømmingshull for laks og ørret. Oppdretterne har satt i gang tiltak for å hindre håen i å komme inn til nota, de tar opp død fisk nærmest kontinuerlig og må stadig inspisere nota ved hjelp av dykker for å sjekke om det er hull. Hittil har det ikke lykkes å finne metoder, teknikker eller innretninger som holder håen vekke fra anleggene.

Det er derfor et behov for å utvikle kunnskap om tiltak som kan gjøre at pigghå ikke er et problem ved oppdrettsanlegg. 

Les utlysningen her

Søknadsfrist: 15.06.2021

Utvikle og dokumentere tiltak for å unngå problem med pigghå ved oppdrettsanlegg

FHF lyser ut midler for å fremskaffe kunnskap om overnevnte problemstilling

Status: Pågående
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up