Til innholdet

22.10.2013

Satsing på rå, pillede reker

Et prosjekt som ble igangsatt rett før jul skal teste en helt ny metode for innfrysing av rå, pillede reker. Dette vil bidra til et nytt produkt for norsk rekeindustri og skal i første omgang skal sendes til testing hos en rekke brukere i Japan. Evaluering av markedstesten skal danne grunnlag for en beregning av lønnsomheten ved å starte en slik produksjon og kan gi en ny mulighet for norsk rekenæring.

Del artikkel
Norsk rekeindustri har i mange år vært ledende på effektiv produksjon og hygienisk standard. Pillede reker er et produkt med stort anvendelsesområde og benyttes som ingrediens i mange ulike produkter som for eksempel salater og sandwich. Dette er ofte produkter som distribueres kjølt og dermed stilles strenge krav til bakteriologisk kvalitet. I mindre grad har industrien evnet å tilpasse produktet reker til andre anvendelser og finne nye bruksområder for reker. Dette er en oppgave som vil bli svært viktig for å sikre en høyere og mer stabil verdi på sluttproduktet. Prosjektet er organisert gjennom Rekeforum ved prosjektleder Kristan Prytz. Uttesting av teknologien for automatisk pilling av rå reker vil skje i samarbeid med rekeindustrien. Innovasjon Norge og Eksportutvalget for fisk vil bli trukket inn i forbindelse med markedstesten i Japan. Les mer om prosjektet i linken til høyre
keyboard_arrow_up