Til innholdet

30.05.2022
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Seminar om fremtidens antallskontroll i havbruk

Sintef Ocean og samarbeidspartnere inviterer hele havbruksnæringen på seminar torsdag 8. september kl 10-16 for å presentere resultater fra FHF prosjekt PRESAL - Presisjon ved telling av laks, og presentasjoner og diskusjoner fra aktører i næringen.

Prosjekt:
901684
Del artikkel

NB: Endret dato (fra 15. juni til 8. september)

Fiskeridirektoratet snakker om krav og forventninger til næringen rundt antallskontroll, og endringer i akvakulturforskriften relatert til dette. I tillegg vil det være presentasjoner fra aktører fra hele verdikjeden og diskusjoner rundt bl.a. følgende temaer:

  • Mulig nøyaktighet i fiskeantall fra vaksinasjon til slakt: Hva er mulig nøyaktighet med dagens tilgjengelige metoder for kontroll av antall laks gjennom hele produksjonen under realistiske arbeidsforhold?
  • Påvirkningsgraden til sentrale feilkilder i tellenøyaktighet: I hvilken grad påvirker ulike feilkilder tellenøyaktigheten, både under kontrollerte forhold og gjennom vanlige arbeidsoperasjoner med brønnbåt?
  • Tiltak rettet mot økt presisjon i antall fisk: Hvilke tiltak (organisatoriske, teknologiske eller operasjonelle) kan bidra til å øke nøyaktighet i antallskontroll?

Deltakelse på seminaret er gratis og inkluderer lunsj/servering. Reise og evt. hotellopphold må ordnes og betales av den enkelte deltaker.

Detaljert program og lenke til påmelding finner dere her

keyboard_arrow_up