Til innholdet

22.10.2013

Sikrere teknologi for store krefter

I prosjektet "HMS i Havbruk" er det gjennom et delprosjekt sett på arbeidsoperasjoner som utgjør et vesentlig risikomoment for røktere. SINTEF Fiskeri og havbruk har gått gjennom eksisterende teknologi og skissert et antall produktløsninger som gir mulighet for store forbedringer.

Rapporten fra prosjektet beskriver utviklingen av ny teknologi for hårdtering av store krefter i havbruk, spesielt relatert til havbruksbåter. Arbeidet er gjennomført i nært samarbeid med utvalgte aktører fra næringen. Bruk av store krefter ved forskjellige operasjoner medfører i dag et vesentlig risikomoment for røktere og innledningsvis ble det gjort en identifisering av de ulike faremomentene. Les mer om prosjektet og rapporten i linkene til høyre.
keyboard_arrow_up