Til innholdet

02.07.2019
Frøy Katrine Myrhol

Villfisk

Skal forske på tiltak mot korrosjon

Et nytt FHF-prosjekt skal kartlegge hvordan korrosjon oppstår på fiskefartøy, og finne tiltak til hvordan det kan forhindres

Del artikkel

Korrosjon er et problem som har store kostnader for fiskeflåten, og som ofte rammer nyere båter som er bygget etter 2010. Årsaken til dette kan blant annet være et økende omfang av utstyr av rusfritt stål. Samtidig er både dekk og skrog i malt svartstål. Ofte oppstår det derfor korrosjon hvor disse møter utstyr i rustfritt stål, for eksempel dragerbrønn på autolinefartøy, på ror og varmevekslere for kjølesystem.

Stadig flere båter får også installert mer kompliserte elektriske systemer, som får lekkasjestrømmer som resulterer i korrosjon.

SINTEF Industri, DNV-GL, Optimar AS, Skipsteknisk AS og rederiet H.P.Holmeset AS skal derfor nå i et nyoppstartet FHF prosjekt kartlegge ulike former for korrosjon på fiskefartøy, finne ut årsakene og foreslå tiltak for å unngå korrosjon. De skal se både på nybygde båter, og på utbedringer og vedlikehold av eksisterende fartøy.  

Følger opp havfiskebåt i et år

Ulike tiltak som partnerne i prosjektet skal forske på for å unngå korrosjon, kan være å endre materialvalg, valg og påføring av beleggsystemer, elektrisk isolering av komponenter, og anbefalinger av korrosjonsbeskyttelse.

Et av fartøyene som skal følges opp i løpet av et år, er havfiskefartøyet MS Geir, som eies av rederiet Holmeset. Båten skal sjøsettes i desember 2019.

I MS Geir har rederiet valgt materialer for å forebygge korrosjon både på lang og kort sikt. Den største endringen i forhold til tidligere båter er at fabrikken på båten skal ha dekk i rustfritt stål. Det innføres også ekstra beskyttelse på områder som er spesielt utsatt for korrosjon, som ror, propell, thruster og inne i moonpoolen.

Prosjektet «Dokumentasjon av årsaker og tiltak mot korrosjon på fiskefartøy» skal vare fra 2019 til 2021.

 

keyboard_arrow_up