Til innholdet

22.10.2013

SkatteFUNN ? forskning med skattefradrag

Har din bedrift satset på forskning eller utviklingsarbeid i år? Da kan neste skatteoppgjør bli en positiv overraskelse!

Del artikkel

Bedrifter og næringsutøvere bidrar med egeninnsats innenfor flere av satsingene til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Etter etableringen av SkatteFUNN-ordningen vil det være enda mer attraktivt for små og mellomstore bedrifter i fiskeri- og havbruksnæringen å være med på eller selv sette i gang FoU-prosjekter.

Bedrifter som deltar i eller utfører forskning- og utviklingsarbeid kan oppnå et skattefradrag på inntil 1,6 millioner kroner. Nullskatteytere kan få utbetalt tilsvarende beløp ved årets skatteoppgjør. Og det er ikke for sent å søke om godkjenning for prosjekter som allerede er satt i gang eller er under planlegging i 2003. Skattefradraget er avhengig av godkjent prosjektsøknad. Selve prosjektet må ha som mål å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmetoder.

Ordningen administreres av SND og søknadene blir behandlet av det lokale SND-kontor. Den endelige vurderingen skjer i SkatteFUNN-sekretariatet i Forskningsrådet. Total saksbehandlingstid vil normalt være innenfor to uker.

Elektronisk søknadsskjema og mer utfyllende informasjon om ordningen finner du på nettstedet  www.skattefunn.no

keyboard_arrow_up