Til innholdet

22.10.2013

Søk FHF-stipendet!

Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond bidrar gjennom FHF-stipendet til å rekruttere akademisk personell til næringen og gjennom stipendordningen kan vi få satt fokus på problemstillinger er relatert til næringen. Neste søknadsfrist er 15. mai.

Målet med stipendordningen er å motivere studenter som skal skrive mastergradsoppgaver og lignende til å velge fiskerirelaterte problemstillinger. Problemstillingene bør fortrinnsvis komme som et ønske fra studentene og bedrifter i fiskeri- og havbruksnæringen, men kan også utarbeides etter innspill fra FHL, Norges Fiskarlag, LO, eller FHF.

Stipendet skal benyttes til reise og opphold i forbindelse med datainnsamling for gjennomføringen av kandidatoppgave/mastergradsoppgaven/diplomoppgaven. Stipendene i 2005 er på inntil 25 000 kroner. Halvparten av stipendene skal øremerkes for jenter.

Følg linken for mer informasjon eller kontakt May Britt Manin (Maricom) på telefon 915 81 599 ? epost: maybritt.manin@maricom.no

keyboard_arrow_up