Til innholdet

22.10.2013

Stadig nye utfordringen med kongekrabben

Prosjektet "Seleksjon i kystfiske i Finnmark mhp. kongekrabbe" har to nye rapporter klare og i forsøkene på å redusere bifangst av kongekrabbe er ulike metoder tatt i bruk. Bifangst av kongekrabbe er et økende problem langs Finnmarkskysten, spesielt i garnfiske etter torsk og rognkjeks.

Det ene forsøket har tatt i bruk fløytede fisketeiner som alternativ til garnfiske av torsk og har positive resultater i forhold til bifangst av kongekrabben. Et annet forsøk har sett på bruk av stolpegarn og kilenot som fangstredskap etter rognkjeks.

Havforskningsinstituttet har det faglige ansvaret i forsøkene, med Fiskeridirektoratet som koordinator. Prosjektet "Seleksjon i kystfiske i Finnmark mhp. kongekrabbe" er finansiert av FHF.

keyboard_arrow_up