Til innholdet

22.10.2013

Stipendordning for studenter

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) lanserer en ny stipendordning: Stipender på inntil 25.000 kroner skal inspirere studenter som skriver hovedoppgaver på universiteter og høyskoler til å oppsøke fiskeri- og havbruksnæringen.

Del artikkel

Andelen akademisk personell i fiskeri- og havbruksnæringen er lav i forhold til andre bransjer. Det er en utfordring for fiskerinæringen å tiltrekke seg denne type arbeidskraft. - Fiskeri- og havbruksnæringen er en av de store, kommende vekstnæringer med interessante oppgaver og gode karrieremuligheter for ungdom, sier sekretariatsleder Terje Flatøy i FHF. - Med stipendordningen ønsker FHF å stimulere studentenes interesse for fiskerirelaterte oppgaver. Stipendordningen retter seg mot studenter med ulike spesialfelt for å dekke hele verdikjeden, alt fra fiskerifag, teknologi og økonomi til kvalitet, samfunnsfag, design og markedsføring.

- Jeg tror og mener at studentene kan finne svært interessante oppgaver innenfor fiskeri- og havbruksnæringen. Den enkelte student kan samtidig løse viktige oppgaver for å bringe næringen fremover, understreker Flatøy.

Foreløpig er det avsatt 1,0 mill. kr. til stipendordningen. SND bidrar med 50 %. Stipendordningen administreres av Fiskerinæringens kompetansesenter (Finko). Informasjonsbrosjyre om stipendordningen ligger som vedlegg i høyre grå meny.

keyboard_arrow_up