Til innholdet

22.10.2013

Stipendordning med suksess

Skoler og næring viste stor interesse da stipender på inntil 25.000 kroner ble delt ut i fjor høst for å inspirere studenter til å oppsøke fiskeri- og havbruksnæringen. Nå går en ny gruppe oppfinnsomme studenter i gang med å løse viktige oppgaver for næringen.

Det kom inn 56 søknader til nyutlysningen av det såkalte ?FHF-stipendet? som hadde søknadsfrist 1.februar. Fiskerinæringens Kompetansesenter administrerer ordningen som er etablert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Stipendene kan gis til studenter som tar avsluttende hovedoppgave på høgskoler og universitet. Kravet er at oppgaven er relatert til fiskeri- og havbruksnæringen og at studenten har avtale med en bedrift og veileder. Linken er dessverre fjernetMange gode søknaderLinken er dessverre fjernet Stipendordningen retter seg mot studenter med ulike spesialfelt, alt fra fiskerifag, teknologi og økonomi til kvalitet, samfunnsfag, design og markedsføring.

Stipendene er på inntil 25.000 kroner hver, og halvparten er øremerket for jenter. Stipendet kan brukes til reise og opphold i en bedrift for å samle inn data, analysere, diskutere eller forberede undersøkelser, alt etter fantasi og behov. Siden starten i 2002 er det kommet inn 102 søknader til stipendordningen. I fjor ble 25 heldige tildelt stipend, mens 23 får et positivt svar denne våren.

- Det er vanskelig å plukke ut hvem som skal bli innvilget stipend, det er så mange gode søknader. Det blir gjort svært mye viktig og interessant arbeid blant studenter på universiteter og høgskoler, sier daglig leder i Finko May Britt Manin. - Næringa kjenner også sin besøkelsestid. Mange bedrifter har innledet et samarbeid med studenter med basis i denne ordningen, og jeg er sikker på at dette gir mye positivt til begge parter, fortsetter hun. 

 Med stipendordningen vil FHF bidra til å rekruttere akademisk personell til næringen. Og de oppfinnsomme studentene fra Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Oslo. NTNU og Norges handelshøgskole mangler ikke ideer. Utover våren ser det ut til at norsk fiskeri- og havbruksnæring kan vente seg ny kunnskap om det belgiske markedet for oppdrettet torsk, det japanske markedet for biprodukter av laks, egenskaper som er viktig for russiske bedrifter i valg av samarbeidspartnere, serbiske fiskeforedlingsbedrifter, ungdommens valg av fisk som middagsmat, fiske med teiner som alternativ til garn, trålsystemer, sturkturendringer i norsk ringnotnæring, helautomatisert sorteringamaskin for hummerlarver, fôrtilgang for blåskjell, yngelproduksjon, adfersdmønster hos flekksteinbit

keyboard_arrow_up