Til innholdet
Fotokreditt: Erling Svensen

29.04.2021

Teknologi for bedre individkontroll i havbruk

God ressurskontroll i havbruk betyr nøyaktig kontroll på individnivå. Nå utlyser FHF midler i samarbeid med Fiskeridirektoratet for å sikre at den blir god nok.

Del artikkel

Tradisjonelt har mål på hvor mye fisk som er i en oppdrettsmerd ofte vært definert i biomasse, i antall tonn.
Det er ikke tilfredsstillende av mange årsaker.
For det første er det et bilde på manglende fokus på det enkelte dyr, det enkelte individet, og det er ikke et korrekt bilde. Det er veldig stor innsats på dyrehelse og dyrevelferd i havbruksnæringen og det dreier seg i aller høyeste grad om det enkelte individ. Det går på kunnskap om sykdommer og sykdomsbehandling og det går i økende grad på kunnskap om hva som er god velferd for laksen, for det enkelte individ.

Men det har og med bærekraft og ressurskontroll å gjøre, og her har næringen sammenfallende interesser med myndighetene.

For norske myndigheter, ved Fiskeridirektoratet, er det avgjørende at det er god nok kontroll på ressursene, på hvor mye fisk som er i mærene til en hver tid. Da er ikke biomasse tilfredsstillende, da trengs god og nøyaktig individkontroll.

For næringen medfører for unøyaktig kontroll  risiko for dårlig velferd men også risiko for tap, det er god økonomi i god og nøyaktig kontroll med volumene til en hver tid.

Hos  både myndighetene og næringen er det en felles erkjennelse av at kontrollen på individnivå ikke er god nok i dag.

Derfor har nå Fiskeridirektoratet og FHF gått sammen om en utlysning som skal bidra til at individkontrollen i havbruksnæringen blir bedre. 

Det vil være et viktig bidrag til bedre kontroll på ressursene og bedre kontroll og ivaretakelse av det enkelte individ.

Du finner utlysningen her.


 

 

keyboard_arrow_up